05 februari 2007

Oog Appel (door Ivo)

Beste lezers,

excuses voor de afwezigheid van de gastblogger het afgelopen weekeinde.
Ik ervaarde (of ervoer) enkele problemen met mijn EYE-browser. Hij (of zij; wat denken jullie?) slikte mijn posts in en weigerde deze terug te geven! Na enkele verwoede pogingen ben ik tot de conclusie gekomen dat twee stuks fruit niet per definitie goed is voor je, zeker niet als het dezelfde zijn!

Na al deze geheimtaalexcusesmoezen nog even een kleine associatie.

Mijn oma gebruikte in plaats van het woord oogappel het woord apegatje (of apen-). Ik ben er eigenlijk altijd vanuit gegaan dat het min of meer hetzelfde betekende. Kent iemand deze uitdrukking? Mijn oma kwam uit Rotterdam (misschien verklaart dat iets).

Waar het om gaat, is dat ik er weer ben! Als vuurvos, vanaf nu...

Uw gastblogger,
Ivo